HUURVOORWAARDEN

1.Accomodatie capaciteit

De Patio is geschikt voor maximaal 6 personen (inclusief kinderen en baby's).

Alleen de personen vermeld in het contract hebben toegang tot de accommodatie.

In geval van niet-naleving van deze clausule door de huurder, zal de verhuurder systematisch de toegang tot de vakantiewoning weigeren.

In dit geval zal er geen terugbetaling van het huurgeld plaatsvinden.

2.Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten.

In geval van niet-naleving van deze clausule door de huurder, zal de verhuurder systematisch de toegang tot de vakantiewoning weigeren.

In dit geval zal er geen terugbetaling van het huurgeld plaatsvinden.

3.Voorwerp en duur van de verhuur

Het eigendom wordt verhuurd voor een bepaalde periode als vakantieverblijf voor maximum 6 personen.

Het is de huurder verboden het huis of een gedeelte ervan te bestemmen voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit die valt onder de toepassing van de handelswetgeving.

De huurder verklaart dat hij in het gehuurde pand zijn hoofdverblijfplaats niet zal vestigen, zodat eventuele wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de gezinswoning op onderhavige overeenkomst niet van toepassing zullen zijn.

4.Tarieven

De huurprijs omvat huurgeld, toeristenbelasting, bed- en badlinnen en eindschoonmaak.

5.Verbruikskosten

Water –, TV- , internet- en elektriciteitskosten zijn inbegrepen in de huurprijs.

Bij uitermate overdreven energieverbruik kan alsnog een bedrag aangerekend worden.

6.Reservering

Na ontvangst van de boekingsaanvraag wordt een bevestigingsmail naar de huurder gestuurd, evenals een huurovereenkomst en een aanbetalingsverzoek (zie punt 7).

De reservering wordt definitief wanneer de verhuurder het voorschot (zie punt 7) en het ondertekende contract heeft ontvangen.

Zolang de verhuurder het door de huurder ondertekende contract en het voorschot niet heeft ontvangen, staat het de verhuurder vrij om de accommodatie voor dezelfde periode aan een derde te verhuren.

Door het voorschot te betalen, bevestigt de huurder zijn volledige akkoord met de hier vermelde huurvoorwaarden.

7.Betaling

Een voorschot van 30% dient betaald te worden bij de reservering.

Het saldo en de waarborg dienen uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode voldaan te zijn.

Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor het begin van de huurperiode worden gemaakt, bedraagt het voorschot het volledige bedrag van de huursom.

8.Betalingsmethode

De betaling dient via overschrijving te gebeuren.

9.Waarborg

Voor een goede en volledige uitvoering van zijn verplichtingen zal de huurder uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode een waarborg geven van 600 EURO. Dit bedrag zal worden terugbetaald na correcte afloop van de onderhavige huurovereenkomst en bij volledige uitvoering van de verplichtingen. De waarborg dient om volgende kosten te dekken : de eventuele schade, de vervanging van gebroken of verloren zaken (bv : de sleutels) van het verhuurde goed, zowel binnen als buiten, met inbegrip van inrichting, decoratie,….. Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de woning en/of inboedel en niet te wijten aan of ten gevolge van het normale gebruik ervan, wordt verhaald op de huurder.

De waarborg wordt ten laatste terugbetaald 3 weken na het beëindigen van de huurperiode.

De huurder wordt in geen enkel geval toegelaten het gehuurde goed te betreden indien blijkt dat de waarborg niet werd voldaan.

10.Annulering

  • Annuleringsvoorwaarden voor verhuur tijdens de maanden juni, juli, augustus en september :

In geval van annulering door de huurder meer dan 30 dagen  vóór  de aanvang van de huurperiode, wordt het volledige reeds betaalde bedrag terugbetaald.

In geval van annulering door de huurder minder dan 30 dagen  vóór  de aanvang van de huurperiode, wordt het reeds betaalde bedrag niet terugbetaald.

Bij annulering wordt de waarborg terugbetaald.

  • Annuleringsvoorwaarden voor verhuur tijdens de maanden januari, februari, maart, april, mei, oktober, november en december.

In geval van annulering door de huurder meer dan 36 uren  vóór  de aanvang van de huurperiode, wordt het volledige reeds betaalde bedrag terugbetaald.

In geval van annulering door de huurder minder dan 36 uren  vóór  de aanvang van de huurperiode, wordt het reeds betaalde bedrag niet terugbetaald.

Bij annulering wordt de waarborg terugbetaald.

11.Annulatieverzekering

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat er geen annuleringsverzekering inbegrepen is in onze tarieven. Het is daarom sterk aan te raden om je erop aan te sluiten.

12.Annulering door de verhuurder

Als de verhuurder, voor de aanvang van de huurperiode, de reservering moet annuleren, moet hij zijn klant op de hoogte stellen. De klant krijgt dan onmiddellijk en volledig terugbetaald voor de bedragen die hij al heeft betaald. Hij ontvangt ook een vergoeding gelijk aan de boete die hij zou hebben gedragen als de annulering op die datum door hem was gebeurd.

13.Aankomst en vertrek

De huurperiode gaat in om 17 uur ten vroegste en eindigt om 10 uur ten laatste tenzij anders vermeld.

Gedurende de maanden januari, februari, maart, april, mei, juni, september, oktober, november en december, geen aankomst op zondag en vertrek op zondag ten laatste om 18 uur.

Gelieve deze vertrek- en aankomsttijden strikt te respecteren.

14.De sleutels

Gelieve 30 minuten voor aankomst mevrouw Angèle De Malsche te contacteren op GSM nummer 00 33 7 66 80 25 58. Deze zal u ontvangen in het vakantiehuis en u de sleutels alsook de recentste inventarislijst overhandigen.

De huurder krijgt de sleutel enkel na volledige betaling van de huurprijs en van de waarborg. De huurder is tevens verantwoordelijk voor de terugbezorging van de sleutels.

15.Zwembad

Het zwembad is verwarmd vanaf 1 mei tem 31 oktober.

Het zwembad voldoet aan de normen qua veiligheid opgelegd door de Franse wetgeving.

De huurder verbindt zich ertoe deze beveiliging te gebruiken gedurende de duur van het verblijf, ook bij tijdelijke afwezigheid tijdens dit verblijf (hoe kort ook) en tevens ’s nachts.

Toegang tot het zwembad is alleen voorbehouden aan de personen die in het huurcontract worden vermeld. Toegang voor externe gasten is verboden.

De verhuurder herinnert de huurder aan het gebrek aan toezicht op het zwembad.

Uiteraard blijft de huurder aansprakelijk voor het toezicht op de mensen die hem vergezellen en moet hij alle maatregelen treffen om elk incident met en in het zwembad te vermijden. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van volwassenen met zwemdiploma het zwembad gebruiken.

Bij een ongeval kan de verhuurder nimmer aansprakelijk worden gesteld. De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor elke aanspraak, ook de zijne die tegen de verhuurder zou kunnen worden uitgeoefend.

Het zwembad wordt door een bevoegd persoon gereinigd en onderhouden en de huurder verbindt zich ertoe de richtlijnen op te volgen en deze persoon toegang te verlenen tot het eigendom. 

16.Gebruik en onderhoud

De huurder verbindt zich ertoe geen overlast te bezorgen aan de buren en omgeving.

De huurwoning is bestemd voor gezinnen. Feesten en evenementen zijn niet toegestaan.

De huurder verbindt zich ertoe het verhuurde pand goed te onderhouden en het bij het einde van de huur terug te geven in de staat zoals blijkt uit de plaatsbeschrijving.

De huurder verbindt zich ertoe alle herstellingen te zullen vergoeden voor zover zij veroorzaakt werden door zijn eigen fout of door fout van een persoon of zaak voor dewelke hij moet instaan.

De volledige inboedel, in de breedste zin van het woord, mag geen andere sporen van slijtage vertonen dan deze die aanvaardbaar zijn bij gewoon gebruik waarvoor de goederen dienstig worden geacht.

Ontbrekende zaken, beschadigde zaken of zaken versleten door verkeerd of onaangepast gebruik dienen te worden vergoed, vervangen of hersteld door de huurder, mits aanvaarding door de verhuurder . Deze clausule is ook van toepassing op muurbekleding, verf, stoffen (zetels, gordijnen, …) en op het verhuurde goed in zijn geheel en in de breedste zin van zijn betekenis.

De huurder dient er voor te zorgen dat bij zijn vertrek alle meubelen en mobiele zaken terug staan op hun originele plaats zoals bij het betreden van het goed.

De huurder mag in geen geval in lavabo’s, baden, douches, toiletten, pompstenen, enz… zaken gooien of doorspoelen die deze of het afvoersysteem zouden kunnen verstoppen of beschadigen. Kosten voor ontstoppen of herstellen vallen volledig ten laste van de huurder.

De huurder dient de geschikte specifieke kuisproducten te gebruiken voor het kuisen van de inductieplaat, natuursteen, graniet, enz...

De Franse rokerswetgeving laat niet toe binnen te roken. Er kan nog buiten worden gerookt. Het is ten strengste verboden sigarettenpeuken achter te laten op om het even welke plaats, zowel binnen als buiten.

Het is ten strengste verboden te barbecueën op andere plaatsen dan deze daartoe ingericht. Er mag enkel houtskool gebruikt worden in de BBQ. Elke vorm van open vuur is ten strengste verboden op gans het domein.

17.Eindschoonmaak

De eindschoonmaak is inbegrepen in de huurprijs.

Onder de eindschoonmaak wordt verstaan: het poetsen van meubilair, sanitaire installaties zoals de badkamers en toiletten, vensters, vloeren, zwembad, tuin, terrassen.

Is NIET voorzien in de eindpoets: schoonmaak van koelkasten, ovens, inductiekookplaat, servies, barbecue en houtkachel.

Bij het verlaten van de woning zijn volgende regels verplicht na te leven:

- wordt er iets gebroken, dan wordt dit aan de verhuurder gemeld en aldus betaald.

- alle huisvuil wordt naar de container gebracht.

- ijskasten worden volledig leeg gemaakt en uitgekuist.

- het servies, bestek en kookgerei wordt schoongemaakt achtergelaten.

- de vaatwasser wordt leeggemaakt.

- het huis wordt proper achtergelaten: geen zand,stof of etensresten op de vloeren.

- alle stoelen en tafels en andere voorwerpen worden teruggeplaatst.

18.Inventaris

De inventaris, wordt samen met de sleutel overhandigd aan de huurder. De huurder kan tot 24 uur na het ingaan van de huurperiode de verhuurder op de hoogte brengen van de gebreken of tekorten. De inventarislijst wordt ondertekend op moment van het overhandigen van de sleutels.

De huurder zal eventuele door hem berokkende schade steeds melden aan de verhuurder. Deze zal alles in staat stellen om de defecten zo snel mogelijk op te lossen. Deze kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de noodzakelijke herstellingen.

De huurder kan evenmin een schadevergoeding of enige vorm van tussenkomst opeisen.

Bij vertrek zal de inventarislijst gecontroleerd worden.

19.Aansprakelijkheid en verzekering

De verhuuder is niet aansprakelijk voor ongevallen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvoorzienbare omstandigheden buiten zijn wil. (b.v. : defect aan zwembaden, elektrische toestellen, e.d.)

De verhuurder aanvaardt generlei ansprakelijkheid voor - in de breedste betekenis - verlies, achterlaten, diefstal, beschadigin, letsel, ongeval… opgelopen of ondergaan door of veroorzaakt aan de huurder of derde personen, dieren en/of goederen, tijdens of als gevolg van het verblijf in en het gebruik van de woning en al haar toebehoren.

Alleszins in geval van aan hem verwijtbaar gedrag is de huurder aansprakelijk voor elke vorm van schade alsook brand die hij aanricht, wat impliceert dat verzekering tegen brandschade ten laste is van de huurder. Hierbij verklaart de huurder ook te zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid.

20.Geschillen

Alle geschillen omtrent deze verbintenis vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Albi. Alle kosten ten laste van de huurder.

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting dat u hier kunt openen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

21.Bijzondere voorwaarden

De huurder verplicht zich de overige huurders/reisgenoten te informeren over de inhoud van deze huurvoorwaarden.

NL